در سال های اخیر، پیشرفت های چشمگیر در زیست شناسی مولکولی، ژنومیک و فن آوری های مرتبط با آن، باعث درک بیشترما از مکانیسم های بیماری شده است. امروزه این فناوری ها نه تنها تشخیص فرا دقیق بیماری ها را ممکن می سازد ، بلکه با استفاده از این نتایج می توان روش درمانی مناسب را انتخاب نمود.

ما با استقبال از همکاری با پزشکان محترم ، آماده همکاری در زمینه های زیر هستیم:

 •  تشخیص دقیق بیماری مورد نظر
 •  تعیین دارو مناسب برای بیمارانی که نتایچ مطلوبی تا به حال نداشته اند
 • انتخاب درمان مناسب
 • ارسال بیمار
 • درخواست مشاوره های متقابل
 • گسترش کلینیک در زمینه پزشکی فرد محور

پزشکان

 

دکترمریم اسلامی (نظام پزشکی :130002)

 • پزشک متخصص ژنتیک
 • عضو هیئت علمی دانشگاه
 • فلوشیپ پزشکی بازساختی از دانشگاه هاروارد آمریکا
 • عضو مرکز بین المللی پزشکی فرد محور دوسلدورف آلمان
 • عضو انجمن مشاوره ژنتیک آمریکا

در سال های اخیر، پیشرفت های چشمگیر در زیست شناسی مولکولی، ژنومیک و فن آوری های مرتبط با آن، باعث درک بیشترما از مکانیسم های بیماری شده است. امروزه این فناوری ها نه تنها تشخیص فرا دقیق بیماری ها را ممکن می سازد ، بلکه با استفاده از این نتایج می توان روش درمانی مناسب را انتخاب نمود.

ما با استقبال از همکاری با پزشکان محترم ، آماده همکاری در زمینه های زیر هستیم:

 •  تشخیص دقیق بیماری مورد نظر
 •  تعیین دارو مناسب برای بیمارانی که نتایچ مطلوبی تا به حال نداشته اند
 • انتخاب درمان مناسب
 • ارسال بیمار
 • درخواست مشاوره های متقابل
 • گسترش کلینیک در زمینه پزشکی فرد محور

پزشکان

 

دکترمریم اسلامی (نظام پزشکی :130002)

 • پزشک متخصص ژنتیک
 • عضو هیئت علمی دانشگاه
 • فلوشیپ پزشکی بازساختی از دانشگاه هاروارد آمریکا
 • عضو مرکز بین المللی پزشکی فرد محور دوسلدورف آلمان
 • عضو انجمن مشاوره ژنتیک آمریکا

ICPM

Luise–Rainer-Str. 6–12
40235 Düsseldorf/Germany

Phone: +49-211–4477-3490
Fax: +49-211–4477-3499
E-Mail: info@icpm.center
Website: www.icpm.center
Networking (WhatsApp, Telegram): +49-152-22805939
Telegram Channel: https://t.me/ICPM_FARSI

آدرس و تلفن های تماس مطب :

تهران ، میدان اقدسیه ، ساختمان نارسیس ، طبقه اول ، واحد 104

021-26153138  

021-26109634

09334185949 (خانم آزاد)

09017506285 (خانم صادقی)

 

ساعت فعالیت مطب تهران :

شنبه الی پنجشنبه : نه صبح تا سه بعدازظهر

سه شنبه ها : دو بعدازظهر تا هشت شب

 

شماره تلفن های  دفتر تهران :

021-44924846

021-44924845