شرایط پذیرش:

برنامه مدیریت اختصاصی بیماران (PPM: Personalized Patient Management) شامل دو مرحلۀ اصلی بوده که مراجعین محترم بر اساس مرحلۀ بیماری خود آن را انتخاب خواهند نمود:

  • مدیریت تشخیص فرادقیق (PDM : Precision Diagnostics Management) : که در این مرحله سعی بر آن است تا با تشخیص مولکولی دقیق روش درمان مناسب انتخاب گردد.
  • مدیریت درمان اختصاصی (PTM : Personalized Treatment Management) : که این مرحله با تشخیص مرحله قبل سعی بر آن دارد تا فرآیند درمان را به نحو احسن مدیریت نمایند و در تمامی مراحل بیماران عزیز را پشتیبان باشد.

علوم نوین امروزه به روش پزشکی فردمحور با مبنا قرار دادن ويژگيی های فردی بيماران، در پيشگيری و درمان اثربخش سرطان و بيماری های مهمی همچون ديابت و بيماری‌های قلبی-عروقی، درمان ناباروري و پيشگيری از تولد فرزندان معلول و … ارائه خدمت می نمايد.

تیم تخصصی ما با تجربۀ ده ها سال تحقیق در زمینۀ پزشکی سلولی و مولکولی افتخار دارد در این امر شما را یاری دهد.

روش اجرایی ما

پذیـــرش

آغاز درمان اختصاصی و مدیریت فرآیند درمان

مدیریـــت مانیتورینـــگ بعـــد از درمـــان

مشاوره با بیمار و نمونه گیری

مشـاوره با بیمار جهـت انتخاب روش درمـانی

تشخیــص فــرا دقیــق

مشـاوره بـا شبـکه بیــن المللـی متخصصیـن

پذیـــرش

مشاوره با بیمار و نمونه گیری

تشخیــص فــرا دقیــق

مشـاوره بـا شبـکه بیــن المللـی متخصصیـن

مشـاوره با بیمار جهـت انتخاب روش درمـانی

آغاز درمان اختصاصی و مدیریت فرآیند درمان

مدیریـــت مانیتورینـــگ بعـــد از درمـــان

شرایط پذیرش:

برنامه مدیریت اختصاصی بیماران (PPM: Personalized Patient Management) شامل دو مرحلۀ اصلی بوده که مراجعین محترم بر اساس مرحلۀ بیماری خود آن را انتخاب خواهند نمود:

  • مدیریت تشخیص فرادقیق (PDM : Precision Diagnostics Management) : که در این مرحله سعی بر آن است تا با تشخیص مولکولی دقیق روش درمان مناسب انتخاب گردد.
  • مدیریت درمان اختصاصی (PTM : Personalized Treatment Management) : که این مرحله با تشخیص مرحله قبل سعی بر آن دارد تا فرآیند درمان را به نحو احسن مدیریت نمایند و در تمامی مراحل بیماران عزیز را پشتیبان باشد.

علوم نوین امروزه به روش پزشکی فردمحور با مبنا قرار دادن ويژگيی های فردی بيماران، در پيشگيری و درمان اثربخش سرطان و بيماری های مهمی همچون ديابت و بيماری‌های قلبی-عروقی، درمان ناباروري و پيشگيری از تولد فرزندان معلول و … ارائه خدمت می نمايد.

تیم تخصصی ما با تجربۀ ده ها سال تحقیق در زمینۀ پزشکی سلولی و مولکولی افتخار دارد در این امر شما را یاری دهد.

روش اجرایی ما

پذیـــرش

آغاز درمان اختصاصی و مدیریت فرآیند درمان

مدیریـــت مانیتورینـــگ بعـــد از درمـــان

مشاوره با بیمار و نمونه گیری

مشـاوره با بیمار جهـت انتخاب روش درمـانی

تشخیــص فــرا دقیــق

مشـاوره بـا شبـکه بیــن المللـی متخصصیـن

پذیـــرش

مشاوره با بیمار و نمونه گیری

تشخیــص فــرا دقیــق

مشـاوره بـا شبـکه بیــن المللـی متخصصیـن

مشـاوره با بیمار جهـت انتخاب روش درمـانی

آغاز درمان اختصاصی و مدیریت فرآیند درمان

مدیریـــت مانیتورینـــگ بعـــد از درمـــان

ICPM

Luise–Rainer-Str. 6–12
40235 Düsseldorf/Germany

Phone: +49-211–4477-3490
Fax: +49-211–4477-3499
E-Mail: info@icpm.center
Website: www.icpm.center
Networking (WhatsApp, Telegram): +49-152-22805939
Telegram Channel: https://t.me/ICPM_FARSI

آدرس و تلفن های تماس مطب :

تهران ، میدان اقدسیه ، ساختمان نارسیس ، طبقه اول ، واحد 104

021-26153138  

021-26109634

09334185949 (خانم آزاد)

09017506285 (خانم صادقی)

 

ساعت فعالیت مطب تهران :

شنبه الی پنجشنبه : نه صبح تا سه بعدازظهر

سه شنبه ها : دو بعدازظهر تا هشت شب

 

شماره تلفن های  دفتر تهران :

021-44924846

021-44924845