مـرکز بین المـللی پزشـکی فرد محـور

مـرکز پزشـکی دوسـلدورف آلمان

International Center for Personalized Medicine

Management of Diagnostic and Therapeutic Processes Based of Individual Characteristics on International level
Slider

2nd P7 International Conference on Personalized Medicine

Focus: Personalized Cardiology

July 6-7, 2020  Düsseldorf, Germany

Speakers Information

Karim Nayernia

International Center for Personalized Medicine, Germany

Jürgen Hescheler

 Institute for Neurophysiology, university of Cologne, Germany

Uwe Nixdorff

European Prevention Center, Germany

David A. Nelles

CEO of Tartan LLC

Jeffrey K. Mills

Medler Ferro Woodhouse & Mills, USA

Elham Kayvanpour

university Hospital Heidelberg, Germany

Kewal K. Jain

Jain PharmaBiotech, Switzerland

Majd AlGhatrif

Johns Hopkins School of Medicine, USA

Heribert Schunkert

German Heart Centre, Munich, Germany

Thomas Bauer

Business Development Director, Germany

Joseph Loscalzo

Harvard Medical School, USA

Grant Morahan

University of Western Australia, Australia

Leo Kurian

Institute for Neurophysiology, university of Cologne, Germany

پزشکی فرد محور ویروس کرونا

Personalized Medicine of Coronavirus

(COVID-19)

پروفسور کریم نیر نیا

هدف نهایی ما بهبود کیفیت زندگی  بر اساس ساختار مولکولی ، سلولی و مشخصات اختصاصی هر فرد می باشد

پزشکی فردمحور

در این سبک نوین پزشکی با استفاده از مشخصات مولکولی هر فرد درمان و روش زندگی مناسب برای آن فرد را ارائه میدهیم و با  استفاده از فن آوری های مولکولی و سلولی مدرن و پیشرفته در تلاشیم در موارد زیر بیماران، آزمایشگاه ها و پزشکان را یاری دهیم:

  • پیش بینی و پیشگیری به موقع بیماری ها
  • تشخیص بیماری در مراحل ابتدایی
  • تعیین برنامه و استراتژی درمان مختص هر فرد
  • مانیتورینگ روند درمان
  • مانیتورینگ روند بهبود بعد از درمان

دیــــــدگاه ما

افراد متفاوتند بنابراین هر فردی نیازمند سبک خاصی از زندگی بوده و به هنگام بیماری درمان وی نیز متفاوت بوده  و نیازمند به درمان خاص خود می باشد.

رسالــــــت ما

درمان اختصاصی بیماری ها با تشخیص به موقع و دقیق با استفاده از فناوری های مدرن مولکولی براساس ساختار مولکولی اختصاصی هر فرد و تقسیم بندی بیماری ها بر اساس ساختار مولکولی آن ها.

پزشکی فرد محور ویروس کرونا

Personalized Medicine of Coronavirus

(COVID-19)

پروفسور کریم نیر نیا

هدف نهایی ما بهبود کیفیت زندگی  بر اساس ساختار مولکولی ، سلولی و مشخصات اختصاصی هر فرد می باشد

پزشکی فردمحور

در این سبک نوین پزشکی با استفاده از مشخصات مولکولی هر فرد درمان و روش زندگی مناسب برای آن فرد را ارائه میدهیم و با  استفاده از فن آوری های مولکولی و سلولی مدرن و پیشرفته در تلاشیم در موارد زیر بیماران، آزمایشگاه ها و پزشکان را یاری دهیم:

  • پیش بینی و پیشگیری به موقع بیماری ها
  • تشخیص بیماری در مراحل ابتدایی
  • تعیین برنامه و استراتژی درمان مختص هر فرد
  • مانیتورینگ روند درمان
  • مانیتورینگ روند بهبود بعد از درمان

دیــــــدگاه ما

افراد متفاوتند بنابراین هر فردی نیازمند سبک خاصی از زندگی بوده و به هنگام بیماری درمان وی نیز متفاوت بوده  و نیازمند به درمان خاص خود می باشد.

رسالــــــت ما

درمان اختصاصی بیماری ها با تشخیص به موقع و دقیق با استفاده از فناوری های مدرن مولکولی براساس ساختار مولکولی اختصاصی هر فرد و تقسیم بندی بیماری ها بر اساس ساختار مولکولی آن ها.

ICPM

Luise–Rainer-Str. 6–12
40235 Düsseldorf/Germany

Phone: +49-211–4477-3490
Fax: +49-211–4477-3499
E-Mail: info@icpm.center
Website: www.icpm.center
Networking (WhatsApp, Telegram): +49-152-22805939
Telegram Channel: https://t.me/ICPM_FARSI

آدرس و تلفن های تماس مطب :

تهران ، میدان اقدسیه ، ساختمان نارسیس ، طبقه اول ، واحد 104

021-26153138  

021-26109634

09334185949 (خانم آزاد)

09017506285 (خانم صادقی)

 

ساعت فعالیت مطب تهران :

شنبه الی پنجشنبه : نه صبح تا سه بعدازظهر

سه شنبه ها : دو بعدازظهر تا هشت شب

 

شماره تلفن های  دفتر تهران :

021-44924846

021-44924845